Az Ómagyar Mária-siralom
Az Ómagyar Mária-siralom (1300 körül)
Molnár József - Simon Györgyi: Magyar nyelvemlékek.
Tankönyvkiadó, Budapest, 1976, 42. old.
Országos Széchényi Könyvtár