A Kőnigsbergi Töredék és Szalagjai
A Kőnigsbergi Töredék és Szalagjai (14. század közepe)
Molnár József - Simon Györgyi: Magyar nyelvemlékek.
Tankönyvkiadó, Budapest, 1976, 51. old.
Kalinyingrádi Egyetem Könyvtára (Oroszország)