A Marosvásárhelyi Sorok
A Marosvásárhelyi Sorok (15. század első negyede)
Molnár József - Simon Györgyi: Magyar nyelvemlékek.
Tankönyvkiadó, Budapest, 1976, 62. old.
Marosvásárhelyi Bolyai Tudományos Könyvtár (Románia)