Ocsir bő sámán
Ocsir bő sámán 1909-ben (Bajangol környéke, Altáj hegység)
Hoppál Mihály: Sámánok. Lelkek és jelképek.
Helikon Kiadó, 1994, 80. old., 91. kép. J. G. Granö felvétele.