Az Árpád-kori magyar krónikák családfája
Az Árpád-kori magyar krónikák családfája
(vastag betűvel jelölve a ránk maradt szövegek)
Györffy György: Krónikáink és a magyar őstörténet.
Régi kérdések - új válaszok
Balassi Kiadó, Budapest, 1993, 200. old.