A szentgalleni kolostor a középkorban
A szentgalleni kolostor a középkorban
Kordé Zoltán - Petrovics István: A magyar kalandozások.
Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 1989, 31. old.