A magyar kettős keresztes címer
A magyar kettős keresztes címer
a Képes Krónika címlapjának keretdíszítésén
Képes Krónika (Chronicon Pictum) I.
Magyar Helikon, Budapest, 1964, 1. old. (f 1),
Országos Széchényi Könyvtár.