Aranyozott ezüst díszkorong

 
Életfa ábrázolás egy szügyelővereten

 
Életfát közrefogó oroszlánok egy cseremiszföldi tarsolylemezen (Szemjonovo)

 
A sóshartyáni korongpár

 
Ojrat sámán az Altáj hegység déli vidékén

 
Mongol sámánnő

 
Mongol sámán

 
Jakut sámán

 
Ocsir bő sámán

 
A táltos

 
A temető

 
Egy kacsin sámán vezette lóáldozat

 
A vérszerződés, Székely Bertalan műve

 
A vérszerződés

 
Kutya-ábrázolás a kenézlői aranyozott ezüst szíjvégen

 
Honfoglalás kori kuvasz koponyája

 
Sast ábrázoló övveret

 
Rege a csodaszarvasról

 
Szarvast mintázó szíjvég

 
A csodaszarvas a Képes Krónikában

 
Apor kapitány, a magyar sereg vezére a Képes Krónikában

 
Hunt, a Hont-Pázmány család ősapja a Képes Krónikában

 
Altáj-vidéki sámándob ábrázolása

 
Altáj-vidéki sámándob ábrázolása

 
Teleut/sór sámándob

 
Udahe sámándob ábrázolása

 
Kettős sámánfa a nomád orocsok jurtája előtt

 
Mongol sámánnő

 
Mongol sámán

 
Álmos fejedelem

 
A szubboticai lelet övveretei

 
Az egri fülkanál

 
A bezdédi tarsolylemez 2.

 
Gyula, a harmadik kapitány a Képes Krónikában

 
Vérbulcsú, a hatodik kapitány a Képes Krónikában

 
Vérbulcsú a Thuróczy-krónikában

 
Gyula a Thuróczy-krónikában

 
Bulcsú vezér 948 körül felveszi a kereszténységet

 
Géza fejedelem a Képes Krónikában

 
Géza fejedelem

 
I. Ottó német császár és felesége magdeburgi szobra

 
Aranyozott bronz ereklyetartó mellkereszt hátoldala

 
Ereklyetartó bronz mellkereszt előoldala

 
Ólomkereszt

 
Erelyetartó mellkereszt

 
Bronz mellkereszt, átfúrt bizánci éremutánzat és vadkanagyar

 
Pogány és keresztény amulettek

 
Szent Márton püspök egy pannonhalmi üvegablak ábrázolásán

 
Szent Márton püspök a pannonhalmi bazilika üvegablakán

 
A pannonhalmi apátság

 
Szent Márton legendája

 
Szent Márton és a koldus

 
László Gyula: Koppány vezér

 
Koppány pogány vezér lefejeztetése a Képes Krónikában

 
István király hadi díszben, koronával a Képes Krónikában

 
Szent István szobra a milleneumi emlékművön

 
Dombormű a Szent István-szobor talapzatán

 
II. Szilveszter pápa átadja Asztrik apátnak Szent István koronáját

 
Jelenetek a Szent István-legendából

 
A koronát hozó Asztrik apát bronzszobra a pannonhalmi főapátság udvarán

 
Pécsvárad - az egykori bencés kolostor

 
A pécsváradi bencés apátsági templom altemploma

 
A zalavári prépostság török kori alaprajza

 
Vármegye- és egyházszervezet István király uralkodása idején

 
István király és Gizella királyné megalapítja az óbudai Péter-Pál templomot

 
István király egyházszervezete

 
Szent Gellért

 
Imre herceg temetése és Vazul megvakíttatása a Képes Krónikában

 
István király menekülésre ösztönzi Andrást, Bélát és Leventét

 
István király temetése a Képes Krónikában

 
Péter király a Képes Krónikában

 
Péter királyt elűzik Aba Sámuel és katonái