Missziós püspökségek, pogánylázadások

A Fajsz fejedelem idejében elindult bizánci misszió
Gellért és társainak megtámadása
Gellért megölése
MISSZIÓS PÜSPÖKSÉGEK

Egy bizonyos terület vagy nép keresztény hitre térítését végezték az állandó egyházszervezet kiépülése előtt (éppen ezért nem egy adott város, hanem a megtérítendő tartomány vagy nép nevét viselték címükben). Az első magyar - bizánci rítusú - missziós püspökség tevékenysége Gyula 950 körüli konstantinápolyi látogatását követően jött létre. A keresztény hitre tért magyar úr magával hozta Theophylaktos bizánci pátriárka által Turkia püspökévé szentelt Hierotheos szerzetest. Tevékenysége Gyula szállásterületére terjedt ki. Amikor 1003-ban István király elfoglalta Gyula országát és területén katolikus püspökséget szervezett, annak nevében tovább élt a korábbi missziós tevékenység emléke: erdélyi püspökség.

POGÁNYLÁZADÁSOK

Szent István halála (1038) után két nagy pogánylázadás zajlott le a korai magyar történelemben. 1046-ban a Vata-féle felkelés résztvevői követelték a kereszténység eltörlését, a templomok lerombolását, a papok kiirtását, az adók eltörlését, az állami elöljárók és az idegenek megsemmisítését, az ősi szokások visszaállítását. 1061-ben, a második lázadás szintén pogány ideológiával jelentkező, de már kifejezetten antifeudális jellegű volt.