KÉZAI SIMON

A csodaszarvas üldözése 2.
Krónikaíró, IV. László papja. Egyetlen ránk maradt műve, a Gesta Hungarorum (A magyarok viselt dolgai) az őstörténettől az 1280-as évekig tárja elénk a magyar történelmet. Forrásul régebbi magyar krónikákat használ, kivonatol, helyenként megváltoztat, bővít. A magyarok története elé hun történetet ír, melyekhez külföldi forrásokat és magyar mondai anyagot dolgoz fel. Ő jegyzi le először a csodaszarvas-mondát. Kiterjeszti a hun-magyar rokonságot a két nép azonosságára. Művét egységes történetírói szemlélet jellemzi. A múlt vizsgálata alkalmat nyújt számára a jelenre vonatkozó elképzeléseinek kifejtésére. A gesta középkori kódexe 1782 körül elveszett, így csak másolataiban ismerjük.