Eneth, Hunor és Magor

A csodaszarvas a Képes Krónikában
"Hunor s Magyar, két dalia ..."
ENETH

Mondai személy. Kézai Simon és a 14. századi krónikakompozíció szerint Ménróth felesége, Hunor és Magor (Magyar) szülőanyja. Nevében bizonyára a régi magyar 'nőstényszarvas' elnevezése rejlik, a totemisztikus Csodaszarvas-monda állatősének emléke.

HUNOR ÉS MAGOR

A csodaszarvas-monda testvérpárja, kiket Kézai Simon Menroth és Eneth fiainak tart. A 14. századi krónikakompozíció szövegváltozatai Menrothot illetve Magógot nevezik meg apjukként. Hunor nem a hun, hanem az onugor népnév megőrzője, a Magor személynévben pedig a magyar népnév található meg. A két név a honfoglalás előtti magyarságot, a finnugor és a bolgár-török néprészeket szimbolizálja.