Emese, Álmos

Emese álma
Álmos vezér karddal és turulos pajzzsal a Képes Krónika A iniciáléjában
Álmos fejedelem
Az Árpád-házi vezérek, fejedelmek valószínűsíthető családi kapcsolatai
EMESE

Mondai személy. Anonymus gestájában Eunedubelianus vezér leánya, Álmos fejedelem anyja. Alakjához kapcsolódik az Álmos-, vagy turul-monda, az Árpád-nemzetség totemisztikus eredetmondája.

ÁLMOS

A kárpát-medencei honfoglalás előtt az Etelközben élt magyar törzsfő. Apja Anonymus szerint Ügyek, Kézai Simon és a 14. századi krónikakompozíció szerint Előd volt; anyja Anonymus gestájában Emesü. Anonymus szerint 819 Ügyek és Emesü házasságának és Álmos születésének éve. A hagyomány a turul-mondához (az Árpádok egyik eredetmondájához) köti Álmos születését, s nevét is az álom (almu) közszóból kapta a gesta magyarázata szerint. A név másik etimológiája a török al-mis (a vesz igének igenévképzős alakja: vétel illetve vett jelentéssel). Betöltött tisztsége szerint gyula, vagy kende lehetett. Bíborbanszületett Konstantin szerint Levedi ajánlására Álmos fia, Árpád lett a magyarok első fejedelme. Erdélyben bekövetkezett halálát (895) többen az etelközi besenyő támadással hozták kapcsolatba, és a kazároknál is szokásos rituális gyilkosság intézményével magyarázták.