Krónika, gesta (história)

Az Árpád-kori magyar krónikák családfája
A geszták családfája
KRÓNIKA

A középkori történetírás reprezentatív műfaja, mely a kései antikvitásban született. A korai középkor évszázadaiban a kereszténység egyetemességre törekvő szellemének megfelelően több világkrónika íródott. A görög eredetű khronika szó jelentése: időbeli, múltbeli dolgok (khronos= idő). Az idő a kompozíció meghatározója, az eseményeket időbeliségükben láthatjuk. Szerzője rendszerint a háttérben marad, gyakran még a nevét is elhallgatja. Munkája során felhasználja elődei műveit, gyakran kimásolja azokat. A történeti összefüggéseket figyelmen kívül hagyva az eseménytörténet áll a középpontban. Az egyházias történelemszemlélet jellemző rá. Rokon műfajok az annales és a gesta. Az első teljesen ránk maradt magyar krónika Kézai Simon alkotása. Műfajilag kevert műnek tekinthetjük a 14. századi krónikakompozíciót.

GESTA (história)

A középkori történetírás legirodalmibb műfaja. A latin gesta rerum, res gestae 'viselt dolgok' kifejezésből származik az elnevezése. A műfaj a 6. századtól indul hódító útjára. Az időrend nem meghatározó, az egy témához tartozó elemek egy helyre kerülnek, ami nagyobb lehetőséget nyújt a valóságos összefüggések bemutatására. Teret kap az irodalmi megformáltság. A főhős mellett mellékszereplők, a központi téma mellett epizódszerű események is színesítik. A jellemeket igyekszik megrajzolni, valós helyzeteket és életszerű eseményeket mutat be. Helyenként a történéseknek lélektani okolását adja. Forrásként nem olyan megbízható, mint a krónika vagy az annales. A regényes gesta a 11. században született Franciaországban. Az irodalmi értékek ebben még hangsúlyozottabbak. Kialakulását a 11. századi keresztes hadjáratok segítették elő. Új tájakkal, új emberekkel, az arab útleírással ismerkedtek meg ebben az időben. A népi epikus szájhagyomány a legerőteljesebben erre a műfajra hatott. A gesta és a regényes gesta is az udvari- nemzeti történetírást képviseli. A föld, az őshaza története áll az érdeklődés középpontjában. A magyarországi gesta írás a valószínűleg 11-12. századi ősgestával indult, mely nem maradt meg. Regényes gesta Anonymus műve. A 14. századi krónikakompozíció kevert műfajú.