Hétmagyar, Előd, Szabolcs, Örs, Tas, Tétény

A hét kapitány a Képes Krónika C iniciáléjában
Előd vezér lándzsával és turulos pajzzsal a Képes Krónikában
Szabolcs, a második kapitány a Képes Krónika Z iniciáléjában
Örs, a hetedik kapitány a Képes Krónika S iniciáléjában
Tas vezér a milleniumi emlékmű szoborcsoportján.
Ond és Tétény vezér a milleneumi emlékmű szoborcsoportján.
HÉTMAGYAR

Anonymus gestájában a "hét fejedelmi vezér" szinonimája, akiknek vezetésével a honfoglalást véghez vitték. Eredetileg a magyar törzsszövetség önelnevezése volt. A hetumoger jelentése 'a megyer törzs vezetése alatt álló, hét törzset magában foglaló szövetség'. E névalkotás típusa hasonló az onogur ('tíz ogur') népnévhez, mely a magyarok külső elnevezésének alapja lett az európai nyelvek többségénél. A magyar népet alkotó törzsek neve Bíborbanszületett Konstantin "A birodalom kormányzásáról" című munkájának 40. fejezetében maradt fenn.

ELŐD

Mondai személy. Kézai Simon és a 14. századi krónikakompozíció szerint Ügyek fia és Álmos apja. Anonymus szerint a hét vezér egyike és Szabolcs apja. A név finnugor eredetű, jelentése 'elsőszülött', 'ős'.

SZABOLCS

Szabolcs nevét Anonymus és a 14. századi krónikakompozíció őrizte meg, ahol a hét honfoglaló vezér között találjuk. A Csák nemzetség tőle származtatja magát. A név etimológiája homályos.

ÖRS

Örs a hét magyar honfoglaló vezér egyike, Kézai Simonnál a negyedik, a 14. századi krónikakompozícióban a hetedik helyen találjuk a vezérnévsorban. A krónikák szerint a Sajó vidékét szállta meg. Anonymus művében Örsúr apját a hét kun vezér közé sorolta. A név talán az 'er' ('férfi', 'hős') jelentésű szó származéka.

TAS / TASI

Bíborbanszületett Konstantin szerint Árpád unokája. Neve a köztörök taš 'kő' szóból ered. Anonymus szerint a honfoglaló hét fejedelmi személy egyike, Lél apja - ám ha ez helyes lenne - nem lett volna az Árpád nemzetség tagja.

TÉTÉNY / TUHUTUM / TÖHÖTÖM

A hét honfoglaló vezér egyike volt Anonymus szerint, Horka apja, a Maglód nemzetség őse.