Hét gyászmagyar, Lél (Lehel), Bulcsú, Bogát

A hét gyászmagyar
Lél, az ötödik kapitány a Képes Krónikában
Lél (Lehel) és Bulcsú kapitányok a német császár előtt
Vérbulcsú, a hatodik kapitány a Képes Krónikában
Bulcsú vezér 948 körül felveszi a kereszténységet
Ottó német-római császár kivégezteti Bulcsú vezért (955)
HÉT GYÁSZMAGYAR

Az augsburgi csatából (955) csak hét megcsúfolt magyar menekült meg a monda szerint. Gyávaságukért a többiek örökös koldulásra ítélték őket. A krónikákban személyük egyre inkább összemosódott a hét honfoglaló vezérrel.

LÉL

Kézai Simon és a 14. századi krónikakompozíció szerint a hét honfoglaló vezér egyike, ám a források ennek ellentmondanak. Az augsburgi csatában a magyar sereg egyik vezére volt, fogságba esett és felakasztották. Az ő személyéhez kapcsolódik a Lehel-monda. A 'Lél' név finnugor eredetű, jelentése lélegzet, lehelet.

BULCSÚ

Kál fia. Kalandozó magyar vezér, a magyar törzsszövetség egyik fontos méltóságát, a horka tisztet viselte. Többször vezetett hadjáratot nyugat felé és Bizánc ellen. 948 táján Bíborbanszületett Konstantin bizánci császár megkeresztelte, és patrícius címet adományozott neki - ám megmaradt pogány szokásai mellett. Részt vett a végzetes augsburgi csatában, ezt követően elfogták, majd vezértársaival, Léllel és Súrral együtt Regensburgban 955. augusztus 15-én felakasztották. Nevét a Vérbulcsú nemzetség őrizte meg, Kézai Simon és a 14. századi krónikakompozíció ezen a néven, honfoglaló kapitányként szerepelteti.

BOGÁT

Kalandozó magyar vitéz, a 921-922. évi itáliai hadjárat egyik vezére. Anonymus - tévesen - Bulcsú apjaként szerepelteti. Nevének eredetét gazdag jelentéssel szlávból magyarázzák.