Pannonhalma, Pécsvárad

A pannonhalmi apátság
A pannonhalmi bencés főapátság főhajója
A rendalapító Szent Benedek bronzszobra a pannonhalmi bazilika főhajójában
A pécsváradi bencés apátsági templom altemploma
István király szobra az egykori pécsváradi apátság szentélye előtt
Pécsvárad - az egykori bencés kolostor
PANNONHALMA

Pannonia Szent Hegyén (Sacer Mons Pannoniae) Géza nagyfejedelem 996-ban Szent Márton püspök tiszteletére apátságot alapított. Előzménye egy fejedelmi udvarház volt. A Prága melletti Brevnovból érkeztek ide Szent Adalbert tanítványai, a részükre megkezdett bencés monostor építését István király fejeztette be. A bencések a Szent Hegyben Szent Márton szülőhelyét tisztelték. István király Koppány 997-es legyőzése előtt tett fogadalmát teljesítve, 1002-ben kelt pannonhalmi alapítólevelében Monte Cassino jogaival azonos kiváltságokat biztosított az apátságnak, s neki adományozta Somogy megye tizedeit. Boldog Mór pécsi püspök is itt volt szerzetes.

PÉCSVÁRAD

A Vashegy (Zengő) lábánál fekvő pécsváradi kolostort 1015-ben alapította István király. Templomát 1038-ban szentelték fel Szűz Mária és Szent Benedek tiszteletére. A kolostor a 11-12. században több királyi birtokadományban részesült, így már István királytól is 42 falut kapott. Pannonhalma után az egyik legtekintélyesebb magyarországi bencés apátság.