Legenda, 14. századi krónikakompozíció

István király a trónuson koronázási jelvényeivel a Képes Krónikában
Jelenetek a Szent István-legendából
Szent Imre legendája 1.
Szent Imre legendája 2.
Szent Gellért legendája 1.
Szent Gellért legendája 2.
LEGENDA

A latin 'olvasandó' jelentésű szóból ered az elnevezése. Szűkebb értelemben egyházi műfaj. A szentek erényeit bemutató történeteket a szerzetesek közös étkezésein tanítás céljából olvasták fel. Sablonokra épülő alkotás, melynek hőse nem mindennapi ember, olyan akinek személyiségén keresztül Isten akarata nyilvánul meg. Alkotója és a keletkezés ideje gyakran ismeretlen. Gazdagnak mondható a hazai legenda irodalom, a magyar legendák a szentté avatásokkal kapcsolatban keletkeztek. Több közülük az Árpád-házi szentekhez kapcsolódik.

14. SZÁZADI KRÓNIKA-KOMPOZÍCIÓ

Több évszázad magyarországi történeti írásbeliségét felölelő kollektív alkotás, melyet egyetlen szerzője korábbi krónikák szövegeinek összeszerkesztéséből alkotott, és új fejezetekkel bővített. Felbecsülhetetlen forrása a történeti kutatásoknak. Alkotójának többen Kálti Márkot, a királyi levéltár őrét tartják. A mű eredetije nem maradt ránk, másolatokból ismerjük.