Az iráni mitológia fantasztikus állatalakja a tiszabezdédi tarsolylemezen 1.
Az iráni mitológia fantasztikus állatalakja a tiszabezdédi tarsolylemezen
Dienes István, A honfoglaló magyarok és ősi hiedelmeik.
In: Uráli népek. Nyelvrokonaink kultúrája és hagyományai. Szerk.: Hajdú Péter. Corvina, Budapest, 1975, 104-105. old., 8. ábra/a. Dienes Ö. István rajza.