Az Intelmek egy lapja Szent István nagyobbik legendájának kéziratából
Az Intelmek egy lapja Szent István nagyobbik legendájának kéziratából
Emlékkönyv Szent István király halálának kilencszázadik évfordulóján.
Szerk.: Serédi Jusztinián. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 1938.
Reprint kiadását szerk.: Török József, Budapest, 1988, 407. old.