Házioltár a magyar királyok kincstárából
Házioltár a magyar királyok kincstárából a berni múzeumban, 13. század
Tarczai György: Az Árpádház szentjei. Szent István Társulat, Budapest, é.n. (1930). Magyar Könyvklub, Budapest, 1994. (reprint), 148. kép. Történelmi Múzeum, Bern.