Maulbertsch: Magyar szentek
Franz Anton Maulbertsch: Magyar szentek. Az egri líceumi kápolna mennyezetképének részlete 1793-ból
Ars Hungarica. A magyarországi művészet története képekben. Corvina, Budapest, 1993, 119. kép. Szelényi Károly felvétele.