A Kárpát-medence államai a 9. század végén Anonymus elképzelése szerint
A Kárpát-medence államai a 9. század végén Anonymus elképzelése szerint
Györfy György: Anonymus. Rejtély avagy történeti forrás ?
Válogatott tanulmányok. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1988, 71. old.