Várispánság, határispánság, sánc

Bihar vára
Ó-Aradvár alaprajza
A szabolcsi földvár rajza
Edelény - Borsod vára
A soproni ispánsági várat védő földsánc faszerkezetének részlet-rekonstrukciója
Sáncszerkezet helyreállítása a 10-11. századfordulóról
VÁRISPÁNSÁG

István király hozta létre a királyi vármegyét és a várispánságot. A 11. században a két intézmény közel állt egymáshoz, azonos volt ispánjuk, közös volt a székhelyül szolgáló vár. A királyi vármegye a vár határait jelölte, idetartozott minden birtok, ami a megye határain belül volt. A várispánság a vár birtokait foglalta magába, melyek közül voltak területek a megye határain kívül is.

HATÁRISPÁNSÁG

A királytól függő közigazgatási egység a határispán irányítása alatt. Már István király államszervezése idején is létrejöttek határispánságok a legveszélyeztetettebb területeken. Speciális katonai szolgálatot teljesítettek bennük az őrök és a lövők. Ezeknek a helynevekben is számos nyomuk maradt (pl. Őrség, Vörs, Zalalövő).

SÁNC

A sánc földből, kövekből, gyakran faszerkezettel készített töltés, amely a támadható oldalak felől védte a lakott települést. A 10-11. századi földvárak sáncai faszerkezetűek, jellemzőjük a rekeszes és a rácsszerkezet. A rekeszes szerkezetűeknél vízszintesen egymásra fektetett fatörzsekből két párhuzamos fal van belül rövidebb fatörzsekkel összekötve, ahol a közöket földdel vagy kővel töltötték ki.