Mészkőlap-töredék szalagfonattal és állatalak részletével
Mészkőlap-töredék szalagfonattal és állatalak részletével a székesfehérvári bazilika romterültéről (1030-1080 körül)
Tóth Sándor: A 11. századi magyarországi kőornamentika időrendjéhez. In: Mikó Árpád - Takács Imre (szerk.): Pannonia Regia. Művészet a Dunántúlon 1000-1541. Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 1994. Kiállítási katalógus I. Románkori kőfaragványok I-6., 69. old. Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár.