A régi magyar népi dallamok jellemzői
A régi magyar népi dallamok jellemzői:
ötfokúság, kétrétűség, ornamentika, szabad ritmus
Szabolcsi Bence: A magyar zene kézikönyve
Sajtó alá rendezte Bónis Ferenc. Szabolcsi Bence művei 2.
Zeneműkiadó, Budapest, 1979, 105. old.
Példák: a) Arass rózsám, b) Leszállott a páva, c) Hová mész te három árva.