Antifóna Szent Imre hercegről
Az Imre herceg tiszteletére készült "Ave, flos nobilium" kezdetű antifóna szövege latinul és magyar fordításban
(Esztergomi II. Antifonale, XV. század első fele)
Hungaria Sacra / Schola Musica SLPX 31044 HUNGAROTON
Budapest, 1988