A joculátorok első említése Anonymus Gesta Hungarorumában
A joculátorok első említése Anonymus Gesta Hungarorumában:
"ha az oly igen nemes magyar nemzet az ő származásának kezdetét
és az ő egyes hősi cselekedeteit a parasztok hamis meséiből
vagy a regösök csacsogó énekéből mintegy álomból hallaná ..."
Keresztury Dezső - Vécsey Jenő - Falvy Zoltán:
A magyar zenetörténet képeskönyve
Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1960, 24. old., 2. kép.
Országos Széchényi Könyvtár, Budapest