TURUL-MONDA

Álmos vezér karddal és turulos pajzzsal a Képes Krónika A iniciáléjában
Emese álma
Sast ábrázoló övveret
Az Árpád nemzetség totemisztikus eredetmondája. A nemzetség ősanyja álmában egy madár megjövendölte, hogy dicső uralkodók származnak majd tőle. Az álom-jelenet miatt a születendő gyermeknek Álmos lett a neve, aki népének vezetőjévé válik. A 14. századi krónikakompozíció és Anonymus különbözőképpen őrizték meg a mondai történet részleteit: az előbbi Elődöt és Eunodbilia meg nem nevezett lányát, az utóbbi Ügyeket és Emesét tartja Álmos szüleinek. Abban megegyeznek a kútfők, hogy a terhes nőnek álmában megjelent a turulmadár. Anonymus szerint a madár "mintegy reá szállva, teherbe ejtette", míg a krónikakompozícióban csak tudomására hozza, hogy "méhéből patak fakad, és idegen földön sokszorozódik meg" - mivel ágyékából dicső (szent) királyok fognak származni.