Pécs, Bakonybél

Gellért apát és István király
Szent Gellért, a bakonybéli remete
PÉCS

A szláv nevű ('kemence') település Sopianae római város helyén jött létre. Liupram salzburgi érsek a 9. század közepén templomot szentelt a városban, amely ekkor Quinque basilicae ('öt egyház') néven szerepelt. István király 1009-ben püspökséget alapított itt. A pécsi püspökség épületeinek helyét a hajdani ókeresztény temető területén, a cella trichora figyelembe vételével jelölték ki. Első székesegyházát Szent Péter apostol tiszteletére már Péter király uralkodása idején szentelték fel.

BAKONYBÉL

A Veszprém megyében található bencés apátságot István király alapította Szent Móric vértanú tiszteletére. Itt remetéskedett Gizella királyné rokona, Szent Günther altaichi szerzetes. Gellért is hét évet töltött Bakonybélen. Günther javaslatára István a királyi udvarházat monostorrá építtette és 1037. évi adománylevelével az apátság javait és jogi kiváltságait rögzítette.