Mongol sámán
Mongol sámán (19. századi metszet)
Hoppál Mihály: Sámánok. Lelkek és jelképek.
Helikon Kiadó, 1994, 53. old., 51. kép. F. Ratzel nyomán.