Jakut sámán
Jakut sámán 1897-ben
Hoppál Mihály: Sámánok. Lelkek és jelképek.
Helikon Kiadó, 1994, 74. old., 81. kép. W. Jochelson felvétele.