Kettős sámánfa a nomád orocsok jurtája előtt
Kettős sámánfa a nomád orocsok jurtája előtt 1905-ben
(Tatár-tengerszoros az Idi folyó közelében)
Hoppál Mihály: Sámánok. Lelkek és jelképek.
Helikon Kiadó, 1994, 9.old., 2. kép. J. Edelstein felvétele.