I. Ottó német császár és felesége magdeburgi szobra
I. Ottó német császár és felesége magdeburgi szobra
Györffy György, A kalandozások kora. In: Magyarország története tíz kötetben I.
Magyarország története. Előzmények és magyar történet 1242-ig.
Főszerk.: Székely György. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1984, 149. kép.
Szilágyi Sándor nyomán.