Szent Márton legendája
Szent Márton legendája
Magyar Anjou Legendárium. Sajtó alá rendezte Levárdy Ferenc.
Magyar Helikon, 1973, XL. 122. (v: 77v)

I. Martini quomodo diuisit pallium pauperi. Márton (története).
Hogyan osztotta meg a köpenyt a szegénnyel?
Márton a pannóniai Sabariában született. Apja katona volt, és a mikor megöregedett, a császár parancsára tizenöt éves fia veszi át szolgálatát. Egy téli napon Márton Amiens kapuja előtt egy mezítelen koldussal találkozik. Kardjával kettészeli köpenyét és betakarja a didergő koldust - magát Krisztust. Márton megkeresztelkedik.

II. quomodo resanauit num infirmum.
Hogyan gyógyított meg egy beteget?
Poitiers-ban kolostort alapít. Egy embernek visszaadja az életét.

III. quomodo leberauit unum suspensum.
Hogyan szabadított meg egy akasztott embert?
Egy ember felakasztja magát. Márton őt is megmenti az életnek.

IIII. quomodo fuit electus in episcopum.
Hogyan választották püspökké.
Mártont Tours püspökévé választják.