Jelenetek a Szent István-legendából
Jelenetek a Szent István-legendából
Györffy György, István király és műve. Gondolat, Budapest, 1977, 16. kép.
Vasvári Miklós esztergomi prépostnak a padovai káptalan könyvtárában őrzött, VIII. Bonifác dekretálisait tartalmazó XIV. századi kódexből.