A zalavári prépostság török kori alaprajza
Az 1019-ben István által alapított zalavári prépostság török kori alaprajza
Györffy György, István király és műve. Gondolat, Budapest, 1977, 47.b. kép.
Magyar Nemzeti Múzeum, Magyar Történelmi Képcsarnok, Budapest.