Imre herceg temetése és Vazul megvakíttatása a Képes Krónikában
Imre herceg temetése és Vazul megvakíttatása a Képes Krónikában
Képes Krónika (Chronicon Pictum) I. Magyar Helikon, Budapest, 1964, 44. old. (f 22,a), Országos Széchényi Könyvtár.