A magyar honfoglalás útja

 
Az uráli és finnugor népek családfája

 
Az uráli alapnyelv

 
Az ősmagyarság etnogenezise és vándorlása

 
Uráli és kelteminári nyílcsúcsok és kőpengék

 
Állatfej alakú függő

 
Fa ivócsanak és vízimadár kova szobrocska

 
Ember alakú szobrocska kovából

 
Jávorszarvastehén fejének csontból mintázott alakja

 
Voloszovói kőeszközök

 
Bronz lándzsa és tokosbalta

 
Csontfésű ragadozómadár ábrázolással

 
Sas ábrázolása egy csont késnyélen

 
Faragott csont kanálnyél szarvast marcangoló sassal

 
Ugor kori bronzfokos madárfej ábrázolással (Uszty-Poluj)

 
Bronz lándzsacsúcs és kés

 
Ugor kori zablarúd és a fék rekonstrukciója

 
Ugor kori csont zablarúd

 
Síelő férfit vontató ló egy bronz kés markolatán

 
Bronz kések

 
A honfoglaló magyarok őshazái

 
Az ősmagyarság etnogenezise és vándorlása

 
Hipotézisek a magyarok őshazájáról és vándorlásáról

 
A magyar honfoglalás útja

 
A magyarság vándorútja az őshazától a Kárpát-medencéig

 
A magyarság vándorlásának lehetséges útvonala

 
A csodaszarvas a Képes Krónikában

 
"Hunor s Magyar, két dalia ..."

 
Rege a csodaszarvasról

 
A csodaszarvas üldözése 2.

 
Szkíta aranyszarvas pajzsdíszek

 
Julianus és Gerhardus barát szobra a budai várban

 
Julianus domonkos szerzetes útja Magna Hungariába, 1235-36

 
Előkelő ősmagyar(?) férfi temetkezése a Káma mentén

 
Keleti párhuzamok az ősmagyarok tárgyi hagyatékához

 
Arany szemlemezek

 
A rakamazi szemfedő aranylemezei

 
Arany szemfedő

 
Ezüstmaszkos volgai bolgár lovas sírja

 
Tarsolyfüggesztő veret

 
Fűrész alakú volgai bolgár függők

 
Az iráni pávasárkány egy aranyozott ezüsttálon

 
Julianus barát szobra a budai várban

 
Julianus domonkos szerzetes útja Magna Hungariába, 1235-36

 
Kazár kori erőd alaprajza: Sarkel

 
Bíborbanszületett Konstantin császár egykorú képe elefántcsont táblán

 
Bíborbanszületett Konstantin bizánci császár 2.

 
Hipotézisek a magyarok őshazájáról és vándorlásáról

 
Volgai bolgár vas sarló, 9-10. század

 
Bölcs Leó bizánci császár hódolata

 
A magyar sereg üldözi Simeon bolgár fejedelmet

 
A Kárpát-medence a 9. században

 
A 9. századi Kárpát-medence népei 1.

 
A 9. századi Kárpát-medence népei 2.

 
Európa a 10. században

 
Európa a 11. században

 
Bíborbanszületett Konstantin császár egykorú képe elefántcsont táblán

 
Bíborbanszületett Konstantin bizánci császár 2.

 
A honfoglalás kori társadalom szerkezetének vázlata

 
Szent Adalbert és Szent István király

 
Vezéri szablya aranyozott ezüst markolatdíszei Karosról

 
A tarcali tarsolylemez

 
A beregszászi süvegdísz

 
A rakamazi szablya arany markolatvége

 
Arany övveret

 
Az eperjeskei tarsolylemez 2.

 
A galgóci tarsolylemez 2.

 
Készenléti íjtegez

 
Kalandozó magyarok pusztításai

 
Csata a kalandozó magyarok és a német hadak között

 
Varkocsos és pajzsos lovas a regensburgi Szent Jakab-kolostor vállkövén

 
Vállkő Regensburgból: varkocsos kalandozó magyar

 
Bejegyzés a Szent Galleni Évkönyvekben a magyarok betöréséről

 
Ottó király magyarok elleni augsburgi győzelméről

 
Szent Viboráda

 
Menekülés a Szent Gallenbe betörő magyarok elől

 
A magyarok megrohanják a szent galleni kolostort

 
Viboráda mártíromsága 926-ban Szent Gallenben

 
A magyarok kirabolják Szent Gallen kolostorát

 
A szentgalleni kolostor a középkorban

 
A szentgalleni kaland

 
A visszacsapó (reflex) íj működése

 
Itáliai dénárok, arab dirhemek, bizánci solidusok

 
Az augsburgi csata, 955 1.

 
Az augsburgi csata, 955 2.

 
Az augsburgi csata, 955 3.

 
A Lech-mezei csata Augsburg mellett, 955

 
Ottó német-római császár kivégezteti Bulcsú vezért (955)

 
Lél, az ötödik kapitány a Képes Krónikában

 
Vérbulcsú, a hatodik kapitány a Képes Krónikában

 
Lél (Lehel) és Bulcsú kapitányok a német császár előtt

 
A hét gyászmagyar

 
Taksony fejedelem a Képes Krónikában

 
A magyarok pusztítják Bulgáriát a Képes Krónikában

 
Botond és a görög harcos párviadala Konstantinápoly kapuja előtt

 
Részlet Skylitzes krónikájának vatikáni kéziratából

 
Géza nagyfejedelem

 
Géza fejedelem

 
Géza fejedelem a Képes Krónikában

 
Vajk megkeresztelése 1.

 
Vajk megkeresztelése, üvegablak a pannonhalmi Szent István kápolnában

 
Civakodó (II.) Henrik bajor herceg

 
II. Henrik német-római császár képe

 
Boldog Bajor Gizella családfája

 
Bulcsú vezér 948 körül felveszi a kereszténységet

 
A "Bolgárölő" II. Bazileiosz bizánci császár

 
II. Bazileiosz bizánci császár győzelme a bolgárok fölött

 
I. Ottó német-római császár és családja

 
I. Ottó német császár és felesége magdeburgi szobra

 
Nyugati típusú egyenes kardok

 
10-11. századi vas sisak

 
Vas lándzsahegyek a 10-11. századból

 
A Dunában talált "viking" lándzsa

 
István király születése a Képes Krónikában

 
István király országegyesítő harcai

 
László Gyula: Koppány vezér

 
Deodatus gróf a Képes Krónikában

 
Henrik, a Héderiek vagy Héderváriak őse a Képes Krónikában

 
Vencellin, a Ják nemzetség őse a Képes Krónikában

 
Hunt, a Hont-Pázmány család ősapja a Képes Krónikában

 
Koppány pogány vezér lefejeztetése a Képes Krónikában

 
István király hadi díszben, koronával a Képes Krónikában

 
Három lovag teljes fegyverzetben a Képes Krónikában

 
A szabolcsi földvár rajza

 
Edelény - Borsod vára

 
Gyöngyöspata - Várhegy

 
Bihar vára

 
Ó-Aradvár alaprajza

 
Zemplénvár alaprajza

 
Borsodvár alaprajza

 
Alpárvár

 
Borsova határvára

 
Vármegye- és egyházszervezet István király uralkodása idején

 
Szent István király jobbja

 
Szent István bronzszobra a római Magyarok Nagyasszonya-kápolnában

 
Szent Adalbert püspök és vértanú

 
Szent Gellért püspök és vértanú

 
Boldog Gizella

 
Szent Imre

 
A római Szent Péter bazilika magyar kápolnája

 
A római Magyarok Nagyasszonya-kápolna belseje

 
A római Szent Péter bazilika Magyarok Nagyasszonya kápolnája

 
A koronát hozó Asztrik apát bronzszobra a pannonhalmi főapátság udvarán

 
II. Szilveszter pápa átadja Asztrik apátnak Szent István koronáját

 
István király a trónuson koronázási jelvényeivel a Képes Krónikában

 
Dombormű a Szent István-szobor talapzatán

 
Vármegye- és egyházszervezet István király uralkodása idején

 
István király és Gizella királyné megalapítja az óbudai Péter-Pál templomot

 
Államszervezés kori templomok 1.

 
Államszervezés kori templomok 2.

 
Államszervezés kori templomok 3.

 
A koronázási palást

 
A Szent Korona

 
Az országalma

 
A koronázási palást részlete: Szent István

 
A koronázási kard

 
A koronázási jogar

 
A koronázási eskükereszt

 
I., II. és III. Ottó császár mainzi dénárja

 
Civakodó Henrik bajor herceg két regensburgi dénárja és két obulusa

 
Bizánci solidusok és nyugati államok denárjai

 
Karoling-típusú kora Árpád-kori magyar féldénárok kettős kereszttel

 
Szent István ezüstdénárai

 
István király pénzeinek baltikumi utánveretei

 
Szent István törvényei az admonti kódex első lapján

 
A veszprémvölgyi apácák görög nyelvű adománylevele (másolat)

 
A veszprémvölgyi apácák görög nyelvű adománylevele (hamisítvány)

 
A Pannonhalmi Alapítólevél 19. századi díszes keretben

 
Szent István király névjele a Pannonhalmi Alapítólevélen

 
Szent István névjele a pannonhalmi apátság alapítólevelén

 
Heribert C írása

 
A honfoglalás kori társadalom szerkezetének vázlata

 
István király uralkodói díszben a Képes Krónikában

 
Szent István király a Thuróczy-krónika brünni kiadásában

 
István király országegyesítő harcai

 
István király elfogja a pogány Gyula vezért a Képes Krónikában

 
A Szent Gellért-oltár a szegedi Fogadalmi templomban

 
A szegedi Magyarok Nagyasszonya székesegyházban álló Szent Gellért-oltár

 
Szent Gellért legendája 1.

 
Szent Gellért legendája 2.

 
Német-cseh-lengyel és magyar hadszíntér (1003-1005)

 
Német-lengyel és magyar hadszíntér (1007-1008)

 
Német-lengyel hadszíntér és pápai legátus Magyarországon (1010-1013)

 
II. Henrik római útja és Boleszló támadása (1014-1015)

 
István király háborúi a külföldi ellenségekkel

 
Német-lengyel hadszíntér, magyar-orosz szövetség, besenyő támadás (1015-1017)

 
Német-lengyel-magyar háború és béke (1017-1018)

 
A második bolgár cárság megdöntése (1018)

 
A jeruzsálemi zarándokút megnyitása, II. Konrád támadásai (1026-1038)

 
István király győzelme Keán bolgár vezér fölött a Képes Krónikában

 
Odilo cluny apát István királyhoz intézett levele

 
II. Konrád német-római császár

 
Szent István-szállóház és templom a Szent Péter-bazilikánál

 
István király Intelmei

 
Az Intelmek egy lapja Szent István nagyobbik legendájának kéziratából

 
Szent István király Szent Imrével a Thuróczy-krónikában

 
Szent Imre legendája 1.

 
Szent Imre legendája 2.

 
Szent Gellért

 
Imre herceg temetése és Vazul megvakíttatása a Képes Krónikában

 
Péter király a Képes Krónikában

 
Imre herceg temetése és Vazul megvakíttatása a Képes Krónikában

 
István király menekülésre ösztönzi Andrást, Bélát és Leventét

 
István király temetése a Képes Krónikában

 
A Szent Jobb, Szent István kézereklyéje

 
István király sisakja és a neki tulajdonított erszény

 
István király feltételezett sapkája

 
Szent István hermája

 
Szent István fejereklyéje

 
Az ún. Szent István-tarsoly

 
Szent István aranyozott ezüst hermája

 
Szent István-ereklyetartó a székesfehérvári székesegyházban