Kazár kori erőd alaprajza: Sarkel
Kazár kori erődök alaprajza: Sarkel vára
Bartha Antal, A magyar nép őstörténete. In: Magyarország története tíz kötetben I. Magyarország története. Előzmények és magyar történet 1242-ig.
Főszerk.: Székely György. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1984, 116. kép.
Sz.A. Pletnyova nyomán.