Cirill és Metód egy kőnigsbergi évkönyvben (15. század)
Cirill és Metód egy kőnigsbergi évkönyvben (15. század)
Istoria na Bulgaria. Tom 2.
Felelős szerk.: Dimitr Angelov
Bulgarskata Akademia na Naukite, Sofia, 1981, 248. old., 3. kép.
Szentpétervári Tudományos Akadémia Könyvtára