Hipotézisek a magyarok őshazájáról és vándorlásáról
Hipotézisek a magyarok őshazájáról és vándorlásáról
Magyarország története a kezdetektől 1606-ig.
Virágkor és pusztulás.
História Könyvtár. Történelem térképeken.
Atlaszok Magyarország történetéhez 1.
Összeállította és szerkesztette: Glatz Ferenc.
MTA Történettudományi Intézet - História,
Budapest, 1995, 5. kép, 13. old.
Tervezte: Veres Péter