JEGYZETEK

[1] A metafizika az értelem betegsége, melybe akkor esik az ember, ha egy logikus gondolatsorban elkezd emberi minőségeket absztrahálni. A betegség érzékcsalódást okoz, mely elhiteti vele, hogy az elvonatkoztatott emberi lényeg létező valóság.