JEGYZET

[1] A szláv népek lényegében nem politikai ösztöne egyaránt elfogadja és a jövőben fokozatosan hajlani fog rá.