{1-668.} A PÉNZ

1. Simmel, Georg (1858–1918) – német filozófus és szociológus. A pénz filozófiája (Philosophie des Geldes) című munkájából részletek találhatók: Georg Simmel: Válogatott társadalomelméleti tanulmányok. Bp., 1973. 33–179.

2. Móricz Miklós (1886–1966) – újságíró, író, statisztikus. Móricz Zsigmond öccse. A budapesti egyetemen szerzett jogi diplomát. Ügyvédi irodában vállalt munkát, majd rövid közhivatali szolgálat után a húszas években újságíróskodott. A Magyar Hírlap, a Független Magyarország munkatársa, 1923-tól 1928-ig a Brassói Lapok szerkesztője. 1933-tól 1944-ig szerkeszti és kiadja a Statisztikai Tudósító (STUO) c. kőnyomatos statisztikai napilapot. 1939-től – egyidejűleg – a Pesti Lloyd Társulat nyomdaigazgatója. Élete végén főként statisztikai és közgazdasági tanulmányokkal foglalkozott. Több visszaemlékezés jellegű cikket, tanulmányt írt bátyjáról. Főbb művei: Az erdélyi föld sorsa. Bp., 1932; Budapest társadalomrajza. Bp., 1934.; Hogy adod? Bp., 1940; Móricz Zsigmond indulása. Bp., 1959; Móricz Zsigmond érkezése. Bp., 1966. – Móricznak a pénzre vonatkozó fejtegetései megtalálhatók: Hogy adod? Bp., 1940. 94–106.

3. Max Weber (1864–1920) – nagy hatású német polgári szociológus, egyetemi tanár, közgazdász. Bibó itt Weber híres A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme (1905) című tanulmányára utal. L. Max Weber: A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme. Vallásszociológiai írások. Bp., 1982. 27–291.

4. Rockefeller, John Davidson (1839–1937) – amerikai nagytőkés, az USA egyik leggazdagabb finánctőkés családjának megalapítója. 1870-ben megszervezte a Standard Oil Co.-t, a világ első kőolajipari monopóliumát, amely máig a vezető olajtársaságok közé tartozik.

5. A „több oldalról hangoztatott közösségi gondolat”, ill. néhány sorral alább az „új közösségi gondolat” kifejezéseken Bibó István a különböző fasiszta, nyilas és nemzetiszocialista irányzatokat érti.