{2-880.} A MÁRCIUSI FRONT TÍZ ESZTENDEJE

1. A Márciusi Front történetére vonatkozóan l. Salamon Konrád: A Márciusi Front. Bp., 1980. (Értekezések a történettudományok köréből, új sorozat. 92.)

2. Nyilvánvalóan a makói találkozón, 1937. okt. 3-án elfogadott ún. Makói Kiáltványról van szó.

3. Németh László nem vett részt a Márciusi Frontban.

4. Sárközi György (1889–1945) – költő, regényíró, műfordító. 1919-től 1938-ig az Athenaeum könyvkiadó lektora. Ő indította el a falukutató írók „Magyarország felfedezése” című szociográfiai könyvsorozatát. A népi írók mozgalmának egyik központi alakja. 1935-től 1938-ig a Válasz szerkesztője. Jelentős szerepet játszott a Márciusi Front létrehozásában és irányításában. Erdei Ferenccel együtt 1937 októberében ő szervezte meg a Makói Találkozót.