{290.} JEGYZETEK

284-1
L. e kötetben A XVII. század magyar főúri zenéje c. dolgozatom 258–262. lapját.

287-2
Fabó (Erd. Múz. 1909., 225. l., Magyar Könyvszemle 1911., 291. l.) 1669-ből datálja.

288-3
Zenei Lexikon II. 635. l.

288-4
L. Norlind: Zur Gesch. der polnischen Tänze (Sammelb. der Internat. Musikgesellschaft XII. 1911., 501. l., főként az 512. l. közölt chorea-szerű darabot, egy 1700 körüli finspang-i kéziratból.)

288-5
L. e tanulmány IV. függelékét.