{61.} TINÓDI SEBESTYÉN DALLAMAI


FEJEZETEK

A dallamok közlésében keletkezésük időrendjét követjük. A „Cronica” eredeti, falemezekbe vésett kótáinak hasonmását itt némileg nagyítva (1 1/3 nagyságban) adjuk. Alattuk a dallamok mai kótatípusokban való átirata következik, a közlő értelmezése szerint. Az átírás elve: fekete semibrevisnek negyed- (ahol a nyilvánvaló ritmusbeli viszony megkívánja [11. és 16. sz.], pontozott negyed-, illetve [a 19., 20., 21. sz. sorvégzőinél] fél-) kóta, a fekete minimának nyolcad-kóta fele meg, a kettős semibrevist félkótával (a 8. és 14. sz.-ban pontozott féllel) írjuk át. A dallamok későbbi variánsait az eredeti kótatípusokkal, szövegüket az eredeti helyesírással adjuk vissza. A hangjegysorok felett álló módosítójelek a közlőtől valók; közülök a zárójelben álló érvényessége bizonytalan vagy vitás. Módosítójelek használatában egyébként a legszükségesebbekre szorítkozunk. Rövidítés: RMKT. = Régi Magyar Költők Tára, szerk. Szilády Áron. I–VII. kötet. Az I. kötet új kiadása: 1921. Horváth Cyrill szerkesztésében. RMK. = Szabó Károly Régi Magyar Könyvtár c. bibliográiai műve; é. k. = énekeskönyv.