SZABOLCSI BENCE
A MAGYAR ZENE ÉVSZÁZADAI
I.


FEJEZETEK
A {X-XXX.} jelek az eredeti nyomtatott kiadás oldalszámait jelzik.

MAGYAR ZENETUDOMÁNY
I.

SZABOLCSI BENCE

A MAGYAR ZENE ÉVSZÁZADAI

TANULMÁNYOK

A KÖZÉPKORTÓL A XVII. SZÁZADIG

SAJTÓ ALÁ RENDEZTE
BÓNIS FERENC

ZENEMŰKIADÓ VÁLLALAT
BUDAPEST, 1959

Copyright 1959, by
SZABOLCSI BENCE