A magyar vegyészet
arcképcsarnoka

Múzeumunk a hazai kémiatudomány és a vegyipar
elhunyt nagyjainak kíván szerény emléket állítani, amikor
közreadja élettörténetüket és ismerteti munkásságukat


Balló Mátyás Balló Rudolf Bánfihunyadi János Bárótzi Sándor Bereczky Endre
Bél Mátyás Bittera Gyula Born Ignác Bródy Imre Bruckner Győző
Buchböck Gusztáv Bugarszky István Buzágh Aladár Cholnoky László Csűrös Zoltán
Erdey-Grúz Tibor Erdey László Fabinyi Rudolf Földi Zoltán Freund Mihály
Gerecs Árpád Grofcsik János Görgey Artúr Gróh Gyula Hardy Gyula
Hatvani István Hevesy György Ilosvay Lajos Irinyi János Jacquin Miklós
Kabay János Kerekes Ferenc Keresztes Mátyás Kitaibel Pál Korach Mór
Kosutány Tamás Kováts Mihály Lányi Béla László Antal Lengyel Béla
Liebermann Leó Lippay György Loczka József Martinovics Ignác Millner Tivadar
Müller Ferenc Müller Sándor Náray-Szabó István Nendtvich Károly Nyulas Ferenc
Pacsu Jenő Pálóczi Horváth Ádám Pfeifer Ignác Plank Jenő Preysz Móric
Proszt János Putnoky László Richter Gedeon II. Rudolf Schay Géza
Schenek István Schlattner Jenő Schulek Elemér Schuster János Sigmond Elek
Szathmáry László Szebellédy László Szent-Györgyi Albert Széki Tibor Szily Pál
Szőkefalvi-Nagy Zoltán Than Károly Varga József Wartha Vince Wágner Dániel
Winkler Lajos Winter Ernő Winterl Jakab Wolf Emil Zechmeister László
Zemplén Géza

Az eredeti kiadvány életrajzainak szerzői:
Dr. Bakos Mária, Fábián Éva, Dr. Kovács Gy. István, P. Nagy Sándor, Próder István,
Dr. Tamás Ferenc, Dr. Szabadváry Ferenc, Dr. Szőkefalvy-Nagy Zoltán

Kiegészítések: Dr. Móra László