BALLÓ MÁTYÁS
(1844-1930)


Balló Mátyás Liptószentmiklóson született 1844. november 30-án. Vegyészeti tanulmányait a bécsi egyetemen és a zürichi műegyetemen végezte. Hazatérve egy ideig a műegyetemen volt tanársegéd, majd 1871-ben a pesti belvárosi főreáliskolában lett a kémia tanára. Ilyen minőségben Pest városa számára is rendszeresen végzett hatósági vegyvizsgálatokat. Amikor 1884-ben a főváros megszervezte Vegyészeti és Élelmiszervizsgáló Intézetét, ennek első igazgatójává nevezték ki. Tulajdonképpen ő szervezte meg ezt a mai napig eredményesen működő intézetet s azt 1910-ig, nyugalomba vonulásig vezette. 1880-tól kezdve tagja volt a Magyar Tudományos Akadémiának. 1930. szeptember 27-én hunyt el Budapesten.

Analitikai munkássága a legjelentősebb. Természeti kincseink feltárásában és vizsgálatában végzett nagy munkát. A legelső magyar középiskolai kémiai tankönyvnek ő volt a szerzője.Vissza a tartalomjegyzékhez